Frisbee?

Frisbee?

Wat is Frisbee?

Ultimate Frisbee is in principe een buitensport maar kan toch - en zeker in Europa - gemakkelijk indoor gespeeld worden. Outdoor wordt er gespeeld op een ruim grasveld met twee ploegen van zeven spelers (met een zeer grote reservebank). Indoor wordt het speelveld aangepast aan de zaalaccommodaties en nemen tweemaal vijf spelers het tegen elkaar op. Het officiële buitenveld meet 60 bij 37 meter met aan weerszijden een doelzone van nog eens 20 meter.

Doel van het spel is de frisbee door te spelen naar een ploegmaat in de doelzone van de tegenpartij. Om die doelzone te bereiken is het verboden te lopen met de schijf in de hand. Slechts door middel van een passenspel naar vrijstaande medespelers kan men een punt scoren door de frisbee ook werkelijk te vangen in die doelzone. Bij elke onnauwkeurige worp of wanneer de frisbee onderschept wordt door de tegenpartij kan een onmiddellijke tegenaanval resultaat opleveren. Dit brengt met zich mee dat de spelers over een flinke conditie en een goede werptechniek moeten beschikken.

Vergelijking met andere sporten

De frisbeesport neemt enkele elementen van andere sporten over. Afmetingen van het speelveld en opzet van het spel refereren naar het Amerikaans voetbal. Ware het niet dat lichamelijk contact volstrekt niet mag in dit spel. Als je het spelbeeld dan weer nader beschouwd, gelijkt de frisbeesport sterk op basketbal, afgezien de dribbels uiteraard. Zo ziet men de speler die de schijf heeft gevangen, even op de plaats pivoteren alvorens naar een vrijgelopen medespeler door te passen. Ook tactisch gezien neemt de frisbee-sport heel wat elementen over van deze in Amerika erg populaire balsport. Zo past men een strikte mandekking toe of hanteert men één van de zoneverdedigingen van het basketbal. Het grote speelveld en het aantal spelers doen weer aan de veldbezetting van voetbal of zelfs korfbal denken.

Deze nauwe verwantschap met bestaande sporten biedt twee belangrijke voordelen. Enerzijds is deze nieuwe sport gemakkelijk te initiëren. Zodra men de basis- werptechnieken beet heeft, kan men het ploegspel reeds op een behoorlijk niveau beoefenen. Anderzijds kan men door het aanleren van frisbeetechniek en -taktiek heel wat basisvaardigheden van meer klassieke sporten op een attraktieve manier introduceren. Door dit inderdaad meer speelse omgaan met de frisbee kan men pivot- bewegingen, in- en out- schijn- bewegingen, veldbezetting, zone- of mandekking aanleren. Dit doorbreekt de sleur van de klassieke balsporten.

Fair-Play - Spirit of the game

Ultimate Frisbee verschilt dan weer van andere ploegsporten vooral door het belang dat gehecht wordt aan het gedrag van de fair-play van de spelers. De sportiviteit staat bijzonder hoog aangeschreven en respect voor de tegenstander is van groot belang. Zo is het vanzelfsprekend - en de ervaring wijst uit dat dit werkt - dat er geen scheidsrechter aanwezig is op of rond het speelveld. Zelfs op finales van wereldkampioenschappen is geen scheidsrechter aanwezig en vinden de spelers zelf een oplossing voor eventuele problemen op het terrein. De belangrijkheid van de fair-play en de afwezigheid van harde contacten laten toe dat deze sport aanslaat bij jongeren en dat deze sport met gemengde teams gespeeld wordt. Enkele basisprincipes en spelregels moeten deze mentaliteit en respect voor de tegenstander concreet maken. Wordt er een fout gemaakt dan roept de benadeelde speler "FREEZE" of "FOUT". Dit is het sein dat alle spelers "bevriezen" bij het idee dat er gezondigd is tegen de notie van de fair-play. Iedereen blijft dus ter plaatse staan en het spel ligt stil tot de overtreder de frisbee aan de benadeelde overhandigt. Na dit gebaar hervat het spel. Nu kan het gebeuren dat de fout wordt ontkend of onduidelijk is. Wie loopt immers tegen wie in een lucht-duel. In zo’n geval gaat de frisbee terug naar de laatste gooier en blijft aldus in het team dat in het bezit van de frisbee was. Elk ruw verdedigend spel wordt op die manier ontmoedigd. Op elk tornooi is steeds een trofee voorzien voor de ploeg die het sportiefste gespeeld heeft. Deze trofee, de zogenaamde "Spirit of the game award", is soms nog belangrijker dan winst van het tornooi !

Bedankt aan onze vrienden van de FreezzzBeezzzz om deze tekst te mogen overnemen. Neem gerust ook een kijkje op hun website: www.freezzzbeezzz.be